October 14th, 2007

nuclear

141. Воспоминания Бульбы. Текст требований Лебедя (ОУН) Бульбе (УПА (ПС)) начало 43г.

Пусть сохранится на виду, чтобы не потерять (и ответ сокрушенной бандеровцами УПА Бульбы, котоая тоже была "не подарок" - чтоб не повторять многие аргументы дважды). Программа бандеровской УПА при ее основании, если Бульба не врет, конечно.

Как раз к празднованию ее основания в демократической стране: этнократический строй, геноцид по этническому признаку во имя своих идеологических целей, государственность от 30.06.41, т.е. с Гитлером и союзом с нацистской Германией (не УНР).

По-моему, редкостно трагикомично.

Нет, конечно, "можно" это "переосмыслить", сказать, что главное - люди боролись за национальную государственность и против коммунизма... и были на самом деле чисты душой и гуманны.

***

"9 квітня 1943 року розпочалися ділові переговори між Головною Командою УПА і військовими представниками ОУН-Бандери в особах: отаман Бульба-Боровець та отаман Щербатюк-Зубатий від УПА і пор. Сонар (псевдонім „Юрко"), який виконував обов'язки команданта охоронних партійних боївок під назвою „Військові Відділи ОУН" та його політичний референт, відомий мені особисто» „Омелько" (прізвища не подаю з огляду на його родину в СССР) — від ОУН-Бандери.
Пропозиції, привезені пор. Сонаром від Миколи Лебедя до Головної Команди УПА, були такі:

1. Не визнавати політичної підлеглости урядові УНР, а підпорядкувати всю військову дію УПА політичній лінії Проводу ОУН-Бандери,

2. Визнати акт державности з 30.6.1941 року, як єдину державну концепцію України і під її прапором провадити дальшу визвольну боротьбу.

3. Не організовувати ніякої політичної ради при армії, а вважати за свій єдиний Провід ОУН-Бандери та беззастережно виконувати всі його накази й директиви.

4. Доцьогочасні партійні боївки, що мають офіційну назву „Військові Відділи ОУН-Бандери", включити в лави УПА, створити спільний штаб і далі діяти під назвою УПА.

5. Командувач УПА, отаман Тарас Бульба-Боровець залишається далі на своєму посту, як фаховий партизанський командир.

6. Запровадити в УПА інституцію партійних комісарів та службу безпеки.

7. Оголосити загальний революційно-повстанський зрив цілої України проти німців та перевести масову примусову мобілізацію в УПА.

8. Очистити всю повстанську територію від польського населення, яке всюди шкодить українській справі через провокаційну роботу польських урядовців у німецьких установах та масову підтримку польськими селянами большевицької, партизанки.

На ці монопартійні, диктаторські вимоги ОУН-Бандери Головна Команда УПА дала таку відповідь:

1. УПА не має права бути військом будь-якої одної партії, а мусить бути всенародньою збройною силою, під політичним проводом законного Уряду Української Народньої Республіки, де на демократичних засадах мають право бути репрезентовані всі партії.

2. УПА визнає тільки ту державність, що її проголосила суверенна Україна в 1918 році. Акт 30.6.1941 року — незаконний і не відповідає часові.

3. Політична Рада при армії конечна, як організація міжпартійної консолідації та допомоговий чинник Головної Команди в політичних питаннях. Політична лінія одної партії — це тоталітарна диктатура, яка кожну націю та її армію доводить до катастрофи.

4. По цьому пункті осягнено згоду обох сторін. Всі окремі військові відділи кожної партії повинні влитися в УПА і може бути поширений спільний оперативний штаб.

5. П'ятий пункт — безкоментарний.

6. В лавах УПА не сміє бути комісарів жодної партії. Службу безпеки в армії провадить жандармерія УПА.

7. Нема політичної доцільности оголошувати загальний революційний повстанський зрив всієї України проти німців, бо завтра вся Україна буде окупована совєтською владою.

8. Звільнити якусь територію від національних меншин може тільки суверенна держава шляхом обміну населення, а не регулярна армія шляхом репресій. За ворожі польські акти — карати тільки самих винуватців, а не все населення. Принцип колективної та родинної відповідальности можуть стосувати тільки варвари, а не культурна армія."

Collapse )
nuclear

142. Воспоминания Бульбы. Митринга - глава пробульбовской фракции в ОУН в 42 - начале 43 гг.

Исключительно интересная глава. Очень печальная по-своему история. Если все было так, как Бульба пишет, то Бульба вызвает больше симпатий, чем ОУН и Лебедь. И в идеологии и в тактике. С другой стороны: если бы оккупация затянулась, то на Полесье вполне, похоже, могла вспыхнуть полноценная крупномасштабная гражданская война между Бульбой и бандеровцами. Но ограничусь пока только интересующей меня сейчас узкой темой (украинские коллаборанты под Лепелем в 42г. Сейчас разбираюсь с передвижениями Шухевича и его людей между Лепелем и ЗУ. Воспоминания Бульбы дают много важной косвенной информации. Она наводит на прямые источники.)

Значит, Митринга, который сдавал секретную информацию о деятельности ОУН (б) Бульбе в начале 43г. и, наверняка, в конце 42г. стал таки в итоге одним из офицеров в УПА (ПС), как раз в начале 43г. Видимо, в феврале, ибо успел сообщить о тайном приказе инфлитроваться в УПА (ПС) бандеровцам отЛебедя в январе 42г. Почти наверняка - в 42г. именно Митринга и его "фракция" в ОУН на Волыни и Полесье была готова к совместной с УПА (ПС) и даже совесткими партизанами активной деятельности против немцев. Шухевич и его люди в своих передвижениях между Лепелем и Волынью обязательно должны были это знать и как-то иметь ввиду.

" Всі молоді старшини нашого штабу, а особливо начальник політично-пропагандивного відділу хор. Полин (ред. Іван Мітринга) обстоювали перший варіянт. Полин-Мітринга ще в березні доказував, що коли наша армія не ліквідує в зародку нової диверсії Лебедя, тоді вони обов'язково будуть намагатися повністю знищити всіх нас, щоб таким чином опанувати армію. Як бувший провідний член тої партії, Мітринґа-Полин прекрасно знав психологію та всі методи дії тих людей і очевидно мав повну рацію."


Ага, осенью 42г. будучи в состоянии перемирия с советскими партизанами Бульба обратился с предложением о союзе не только к ОУН (б), но и Мельнику. Помнится. с Мельковцами Бульба контактировал еще во Львове в начале войны и это ему было проще, чем с бандеровцами. С самим Мельником в конце 42г. выходит Бульба, выходит, связаться не смог, но структуры Мельника в районах действий УПА (ПС) стали сотрудничать с Бульбой. Ничего себе: это значит в конце 42г. Бульба имел сотрудничество с находящимися на службе у нацистов подразделениями украинских коллаборантов и имел на этот счет далеко идущие планы. Странно было бы, если бы геноссе "д-р Пац" (СД Волыни и Подолии) был не в курсе (это к слову). А бандеровцы, значит, в это время октазались от любого сотрудничества с УПА (ПС). Причем Бульба предлагал бандеровцам в этот момент даже военное сотрудничество. Нет, все таки, удивительный чел. Ничего себе состояние перемирия. Почему его советские партизаны атаковали только "в ночь на 20 февраля" - большой вопрос, я бы сказал, "по линии НКВД". Может, кто-то и спасал Бульбу из партизан. Хотя, скорее, просто были заняты: Ковпак у Линькова и т.д. Все основания были атаковать УПА (ПС) за деятельность по нарушению перемирия еще до Нового года.


"Щоб цю ідею запровадити в життя, восени 1942 року ми звернулися до Вас і до ОУН під проводом полк. Мельника з офіційною пропозицією
зорганізувати Українську Революційну Раду, складену з представників усіх діючих українських революційних осередків. Завданням
Ради, як надпартійного органу було б керування всенаціональною політикою, створення генерального штабу та надавання відповідного
напрямку нашій військовій акції.

Ця пропозиція не пройшла. Ви нашу пропозицію відкинули, пояснюючи це тим, що єдиним проводом українського народу є Ви. З полк.
Мельником ми не могли зв'язатися, але місцеві чинники розпочали співпрацю з нами на засаді
міжпартійного порозуміння.

Коли політична співпраця виявилася неможливою, ми запропонували Вам співпрацю військову. В ті часи Ви ще партизанки
не провадили й гостро проти такої акції виступали, а Ваші члени називали нас слугами Сталіна й Сікорського."


Еще ряд подтверждений, что поляки были опорой совестких партизан и бандеровцы уничтожали поляков в том числе и за это. Про АК на Полесье Бульба вообще ничего не пишет.

Collapse )
nuclear

143. Воспоминания Бульбы. Итог походу.

Тщеславный, но неглупый и неподлый старик. Похоже, эти мемуары - исповедь. Странно, что не признал главной причины своего (и в его глазах - нации) краха - собственную политическую неадекватность.

В интересующем меня "контексте" (42 год, украинские коллаборанты под Лепелем и их контакты в Украине в это время):
- УПА (ПС) имела шанс стать с помощью советской стороны основой антинацистской партизанки на Западной Украине. С Бульбой шли переговоры. Их вел Лукин на базе группы Медведева. Бульба с полгода (июль-ноябрь 42г.) воевал в интересах Красной Армии. Но не решился на большее. В результате партизанку на Волыни-Полесье разворачивали в основном рейдовые соединения Ковпака, Сабурова и др.
- передвижение Линькова из-под Лепеля на Князь-Озеро скорее всего находилось в контексте подготовки переговорного процесса советской стороны с Бульбой, а также - похоже - неописанного в историографии контакта ГРУ (советской стороны) с какой-то группой в ОУН, близкой к Шухевичу. Возможно, это была группа Митронги.
- ОУН (Бандеры, прежде всего Лебедь) взяла курс на захват УПА (ПС) в конце 42г. - январе 43г.
- Поляки являлись устойчивой социальной базой советских партизан в Западной Украине. Отсюда неанвсить к ним со стороны ОУН.
- Митринга - лидер пробульбовской фракции в ОУН на Полесье-Волыни.
nuclear

1. holmogor: "Кризис роста". 16 ст. в Москве. Исход населения на новые окраины

Открываю новый "тэг": Восточная Европа.
Перерабатываю книгу по истории восточной Европы. Россию (Москву) обычно рассматриваю как часть восточной Европы. Здесь будут заметки по ходу углубления в тему, как в "украинских коллборантах".

***

Вторая половина 16-го ст. в Московском государстве. Исход населения на осваиваемые окраины.

Если это действительно было так ("кризис роста") и Егор Холмогоров первый, открывший этот процесс, снимаю шляпу перед ним как историком. Одно из наиболее изученных столетий. Открыть там неизвестный ключевый социально-экономический процесс - почти невероятно.

Collapse )