December 13th, 2015

nuclear

3rd Annual Dutch-Polish-Belarusian trilateral conference: The New European Neigbourhood Policy: ...

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych wraz z Ambasadą Królestwa Niderlandów w Warszawie

3rd Annual Dutch-Polish-Belarusian trilateral conference:
The New European Neigbourhood Policy:
adjustment or redefinition?


14.00-14.15 Opening Remarks

Paul P.J. Bekkers, Ambassador of the Kingdom of the Netherlands
Anna Zielińska-Rakowicz, Acting Director, Polish Institute of International Affairs (PISM)


14.15-15.45 Panel I:
Human rights in the European Neigbourhood Policy: the challenge of universalism?

Issues for discussion:
What is the perception of Human Rights among the EU and its Neighbours?
EU approach towards neighboring countries in the human rights dimension.
EU in cooperation with neighboring countries in the sphere of human rights – effectiveness, challenges, solutions.

Speakers:

Dirk Jan Kop, Ambassador, Special Envoy of the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands covering EU-Russia and Eastern Partnership
Wojciech Ponikiewski, Director, Department of United Nations and Human Rights, MFA of Poland
Yuri Shevtsov, director, Centre for Problems of European Integration
Representative of the Netherlands (tbc)
Elżbieta Kaca, Senior Research Fellow, PISM


Moderator: Eugeniusz Smolar


15.45-16.00 Coffee Break


16.00-17.30 Panel II: Immigration – a challenge for the European Neighbourhood Policy: can the EU countries and Neighbours work together

Issues for discussion:
(Im-)Migration and Human Rights
The EU policy towards refugees.
Cooperation or partnership: The EU and its neighbours confronted with refugees crisis
Addressing threats - remembering the people.

Speakers:
Arseniy Sivitski, Director, Center of Strategic and Foreign Policy Research
Andrei Yeliseyeu, Belarussian Institute for Strategic Studies (tbc)
Marta Jaroszewicz, Coordinator of the Migration Programme, Center for Eastern Studies
Representative of the Netherlands (tbc)

Moderator: Kinga Dudzińska, Senior Research Fellow, PISM18.00-19.00 Reception


_________________

9 December 2015 (Wednedday), 14.00
Embassy of the Kingdom of the Netherlands
Kawalerii 10, Warsaw
_________________


The meeting will be held in English, Polish and Belarussian
The organizers will provide simultaneous translation

***

Был тут 9.12. Великолепно. Тем более, что в Польше как-то так вышло, что не бывал на такого рода ивентах лет 5.
nuclear

Collegium Civitas i Ośrodek Studiów Wschodnich:Polityka zagraniczna Białorusi pod presją: ...

Polityka zagraniczna Białorusi pod presją: obecne i przyszłe wyzwania

Collegium Civitas i Ośrodek Studiów Wschodnich

Collegium Civitas, piątek 11 grudnia, godz. 15-17, aula 1222

Co decyduje o interesach, priorytetach i praktykach polityki zagranicznej republiki poradzieckiej takiej jak Białoruś? Jako państwo śródlądowe, uzależnione gospodarczo od rosyjskich subsydiów i tranzytu energii, Białoruś od 25 lat walczy o utrzymanie niepodległości, a jednocześnie broni swojego autorytarnego modelu rządów przed „zalewem” kolorowych rewolucji i demokratyzacji. Mimo że Moskwa nieprzerwanie wspiera reżim Aleksandra Łukaszenki, w relacjach dwustronnych z Rosją nie brakuje konfliktów.

Chociaż Białoruś pozostaje formalnie krajem neutralnym i niezaangażowanym, który deklaruje chęć utrzymywania pokojowych stosunków ze wszystkimi sąsiadami, w istocie ściśle integruje się z Rosją i odgrywa rolę państwa buforowego, stanowiąc podstawę architektury bezpieczeństwa obszaru euroazjatyckiego, kształtowanej obecnie na nowo przez Kreml. Jednak usztywnienie polityki Rosji wobec Ukrainy wywiera znaczący nacisk na dyplomację białoruską. Potępiając rosyjską aneksję Krymu, Łukaszenka usiłował podtrzymać dobre stosunki z Ukrainą i poprawić własny wizerunek na Zachodzie, oferując mediację w trwającym konflikcie rosyjsko-ukraińskim.

Nawet jeśli białoruskie władze nie są zainteresowane wejściem do Unii Europejskiej, nie odwróciły się zupełnie od Brukseli. Jako partner wschodni Białoruś stara się ułożyć stosunki z UE na swoich warunkach, licząc na pragmatyczny zwrot w kierunku współpracy, która nie wymagałaby demokratyzacji kraju. Jak oceniać tę strategię dyplomatyczną? Jakie wyzwania stoją przed Białorusią w przyszłości?

Podczas seminarium przyjrzymy się „wielowektorowym” priorytetom polityki zagranicznej Białorusi w perspektywie długoterminowej, aby określić mocne i słabe punkty strategii przetrwania na arenie międzynarodowej stosowanej przez reżim w dynamicznie zmieniającym się środowisku geopolitycznym. Analizując uwarunkowania strukturalne działań Białorusi w zakresie polityki zagranicznej, prelegenci zwrócą uwagę na specyfikę stosunków zagranicznych Mińska (m.in. z Rosją/Unią Euroazjatycką, Ukrainą, Polską i UE) i omówią perspektywy podmiotowości i aktywności Białorusi na forum międzynarodowym.

Program

Prowadzący: dr Anaïs Marin, stypendystka działania „Maria Skłodowska-Curie”, Collegium Civitas (Warszawa)

Prelegenci:

Arseni Sivitski, dyrektor Centrum Studiów Strategicznych i Polityki Zagranicznej (CSFPS, Mińsk); Shifts in the foreign policy and military doctrine of Belarus (Zwroty w polityce zagranicznej i doktrynie wojskowej Białorusi).

Dr Anaïs Marin, stypendystka działania „Maria Skłodowska-Curie”, Collegium Civitas (Warszawa); External means of authoritarian regime-survival: President Lukashenka’s “dictaplomacy” (Zewnętrzne środki przetrwania reżimu autorytarnego: „dyktaplomacja” prezydenta Łukaszenki).

Anna Maria Dyner, koordynator programu Europa Wschodnia, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM, Warszawa); Poland and Belarus – time of technical relations (Polska i Białoruś – czas relacji technicznych).

Głos w dyskusji: Wojciech Konończuk, analityk, Ośrodek Studiów Wschodnich (OSW, Warszawa)


Język roboczy: angielski.

***

Послушал. Нормальный добротный семинар.