Юрий Гуралюк (guralyuk) wrote,
Юрий Гуралюк
guralyuk

Collegium Civitas i Ośrodek Studiów Wschodnich:Polityka zagraniczna Białorusi pod presją: ...

Polityka zagraniczna Białorusi pod presją: obecne i przyszłe wyzwania

Collegium Civitas i Ośrodek Studiów Wschodnich

Collegium Civitas, piątek 11 grudnia, godz. 15-17, aula 1222

Co decyduje o interesach, priorytetach i praktykach polityki zagranicznej republiki poradzieckiej takiej jak Białoruś? Jako państwo śródlądowe, uzależnione gospodarczo od rosyjskich subsydiów i tranzytu energii, Białoruś od 25 lat walczy o utrzymanie niepodległości, a jednocześnie broni swojego autorytarnego modelu rządów przed „zalewem” kolorowych rewolucji i demokratyzacji. Mimo że Moskwa nieprzerwanie wspiera reżim Aleksandra Łukaszenki, w relacjach dwustronnych z Rosją nie brakuje konfliktów.

Chociaż Białoruś pozostaje formalnie krajem neutralnym i niezaangażowanym, który deklaruje chęć utrzymywania pokojowych stosunków ze wszystkimi sąsiadami, w istocie ściśle integruje się z Rosją i odgrywa rolę państwa buforowego, stanowiąc podstawę architektury bezpieczeństwa obszaru euroazjatyckiego, kształtowanej obecnie na nowo przez Kreml. Jednak usztywnienie polityki Rosji wobec Ukrainy wywiera znaczący nacisk na dyplomację białoruską. Potępiając rosyjską aneksję Krymu, Łukaszenka usiłował podtrzymać dobre stosunki z Ukrainą i poprawić własny wizerunek na Zachodzie, oferując mediację w trwającym konflikcie rosyjsko-ukraińskim.

Nawet jeśli białoruskie władze nie są zainteresowane wejściem do Unii Europejskiej, nie odwróciły się zupełnie od Brukseli. Jako partner wschodni Białoruś stara się ułożyć stosunki z UE na swoich warunkach, licząc na pragmatyczny zwrot w kierunku współpracy, która nie wymagałaby demokratyzacji kraju. Jak oceniać tę strategię dyplomatyczną? Jakie wyzwania stoją przed Białorusią w przyszłości?

Podczas seminarium przyjrzymy się „wielowektorowym” priorytetom polityki zagranicznej Białorusi w perspektywie długoterminowej, aby określić mocne i słabe punkty strategii przetrwania na arenie międzynarodowej stosowanej przez reżim w dynamicznie zmieniającym się środowisku geopolitycznym. Analizując uwarunkowania strukturalne działań Białorusi w zakresie polityki zagranicznej, prelegenci zwrócą uwagę na specyfikę stosunków zagranicznych Mińska (m.in. z Rosją/Unią Euroazjatycką, Ukrainą, Polską i UE) i omówią perspektywy podmiotowości i aktywności Białorusi na forum międzynarodowym.

Program

Prowadzący: dr Anaïs Marin, stypendystka działania „Maria Skłodowska-Curie”, Collegium Civitas (Warszawa)

Prelegenci:

Arseni Sivitski, dyrektor Centrum Studiów Strategicznych i Polityki Zagranicznej (CSFPS, Mińsk); Shifts in the foreign policy and military doctrine of Belarus (Zwroty w polityce zagranicznej i doktrynie wojskowej Białorusi).

Dr Anaïs Marin, stypendystka działania „Maria Skłodowska-Curie”, Collegium Civitas (Warszawa); External means of authoritarian regime-survival: President Lukashenka’s “dictaplomacy” (Zewnętrzne środki przetrwania reżimu autorytarnego: „dyktaplomacja” prezydenta Łukaszenki).

Anna Maria Dyner, koordynator programu Europa Wschodnia, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM, Warszawa); Poland and Belarus – time of technical relations (Polska i Białoruś – czas relacji technicznych).

Głos w dyskusji: Wojciech Konończuk, analityk, Ośrodek Studiów Wschodnich (OSW, Warszawa)


Język roboczy: angielski.

***

Послушал. Нормальный добротный семинар.
Tags: Беларусь, Польша, симпозиумы
Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 0 comments